6047. Strindberg En dåres bikt i Budkaflen 1893-94

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. "En dåres bikt." Följetong i "Budkafveln" 1893: nr 25-50 o. 1894: nr 1-17. Delvis bruntonade, delvis m. små marg.revor. I pappersomslag o. nött röd hfrbdkassett.

Z:IV:3; Svedlin 99b.
Ovanlig oauktoriserad översättning av "Die Beichte eines Thoren", utförd utan författarens tillstånd och trots hans protester. (Budkaflen kallades också gemenligen Buskalven).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.