6046. Strindberg Folkstaten med flera 4 vol.

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (4). Folkstaten. Studier till en stundande författningsrevision. Stockholm (Frams förlag) 1910.

8:o. Främre omslag.
Senare mörkrött hfrbd, lätt nött, marmorerade pärmpapper, något blekt rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Första upplagan i bokform. M.fl. av s:e i lika skick o. band. 4 vol.

Omfattar: Religiös renässans eller religion mot teologi (1910, huvudsakligen första upplaga i bokform, främre omslag, titelblad m. fuktrand); Czarens kurir eller Sågfilarens hemlighet (1910, huvudsakligen första upplaga i bokform, omslag); Medeltidens bonde (1897, omslag)
Z:I:122, 123, 126; Svedlin 96-98. Z:III:B4.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.