6045. Strindberg Direktörens prolog 1910

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. Direktörens prolog vid Intima Teaterns öppnande den 26 november 1907. Stockholm (Victor Swanströms boktr.) 1910.

Liten 4:o. (4) s.
Nära samtida rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Tryckt (på Lessebo Bikupan) i 30 nr. ex., detta nr 26. Ovanlig.

Z:I:121; Svedlin 93.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.