6043. Intima Teaterns publikationer m. fl. av Strindberg

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (9). Intima Teaterns publikationer. (I-V.) Stockholm (Björck & Börjesson) 1908-09.

8:o. Samtliga med originalomslag.
Mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Z. I:106, 107, 108, 111, 114; Svedlin 37, 38. Med flera av Strindberg i olika band o. häften. 9 vol.
Med flera omfattar: Hamlet (Stockholm 1908, Z:I:107, Svedlin 38); Ensam (Stockholm 1903, 5 tus., Z:I:85, Svedlin 31); Tjensteqvinnans son. En själs utvecklingshistoria (1849-1867, Stockholm 1886, Z:I:34, Svedlin 12); Tschandala. Auktoriseret oversaettelse ved Peter Nansen (Kjøbenhavn 1889, Z:I:43, Svedlin 21); D:o (Stockholm 1897, Z:I:43, söndrigt omslag); Laokoon (Publicerad i: Nutid. En samling dikter och berättelser. Stockholm 1891, Z. VI: 401; Svedlin 91a); Laokoon (Stockholm 1917, Svedlin 91b); Amerikanska humorister. Ny följd. Bilder och dikter... Försvenskade af A. S. (Stockholm 1878, Z:II:3, Svedlin 146a).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.