6042. Strindberg Kammarspel 6 volymer

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (6). Kammarspel. I-V. Stockholm (Aktiebolaget Ljus) 1907-09.

Liten 8:o. Originalomslag (något nära skurna i yttre marginal).
Senare rödbruna hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerade ryggar m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Samtliga förstaupplagor. Z:I: 99, 100, 101, 102, 115; Svedlin 69a-b. +

S:E. Taklagsöl - Syndabocken. Två berättelser. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1907.
Liten 8:o. Originalomslag.
Band som föregående. Första upplagan i bokform. Z:I:103. 6 vol.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.