6040. Strindberg Ordalek och småkonst med tredje sången

Objektsbeskrivning
MED TREDJE SÅNGEN I HOLLÄNDAREN. STRINDBERG, AUGUST. Ordalek och småkonst. Stockholm (Albert Bonniers boktryckeri) 1905.

8:o (215x165 mm.). Dekor och illustrationer, delvis kolorerade, av Arthur Sjögren. Med tredje sången i dikten Holländaren.
Dekorerat grönt originalklotband, något blekt i kanterna, blekt rygg, något skeva pärmar.

Originalupplaga. Z:I:94, jämför Svedlin 92a.
Med den ovanliga Tredje sången i "Holländarn". Dikten är "klart fientlig mot kvinnor i allmänhet och mot exhustrun (Harriet Bosse) i synnerhet. När förhållandet till Bosse blivit bättre, övertygade han förläggaren Karl Otto Bonnier att skära ut den förargliga sidan" (Hägg, Sanningen är alltid oförskämd, Norstedts, 2016).

Tredje sången troligen insatt senare (hela arket fr. sid 123 till 134).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.