6039. Strindbergs historiska dramer 8 volymer

Objektsbeskrivning
HISTORISKA DRAMER. (8). STRINDBERG, AUGUST. Folkunga-sagan. Stockholm (C. & E. Gernandts Förlags aktiebolag) 1899.

Stor 8:o. Främre originalomslag (ljusgrönt med svart och röd text).
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt (Hedberg). Ou. Z:I:71; Svedlin 58. Med flera historiska skådespel i liknande skick och band. Samtliga ou. 8 vol.

Omfattar: Engelbrekt (Stockholm 1901, främre originalomslag, Z:I:78; Svedlin 66); Gustaf Vasa (Stockholm 1899, Z:I:72; Svedlin 59, ljusgrönt främre originalomslag m. svart o. röd text, ); Erik XIV (Stockholm 1899, ljusgrönt främre originalomslag m. svart o. röd text, Z:I:73; Svedlin 60); Gustaf Adolf (Stockholm 1900, Gernandt som förläggare, Z:I:109; Svedlin 61); Riksföreståndaren (Stockholm 1909, främre originalomslag m. påklistrad etikett "Stockholm, Albert Bonniers förlag", Z:I:112; Svedlin 72); Bjälbo-jarlen (Stockholm 1909, originalomslag, Z:I:113; Svedlin 73), Carl XII (Stockholm 1901, Z:I:80; Svedlin 67); Sista riddaren (Stockholm 1908, originalomslag m. Björck & Börjesson som förläggare, Z:I:109; Svedlin 70); Gustav III (Stockholm 1916, originalomslag, första separatupplagan, jämför Z:I:87).

Proveniens: Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934] samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.