6036. Strindberg Alkemi och naturvetenskap 2 vol.

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (2). Sylva Sylvarum. Livraison 1re (allt som utkom). Paris (imp. G. Bailly) 1896.
Liten 8:o. (1)-72 s. (bakre omslag med text på innersidan). Nötta ljusgröna (blekta) originalomslag, lagade i inre och yttre marginaler. Oskuren.
Olivbrunt senare hfrbd, rygg med fyra upphöjda bind. (A.-B. Levins bokbinderi Uppsala bokband). Exlibris Signe - Henrik Svanfeldt. Strindbergssamlingen). Ou.

Z:I:63; Svedlin 105.
Proveniens. Svanfeldts Strindbergssamling. Katalog (1949) nr 132. +

S:E. Sylva Sylvarum. Berlin -Leipzig (Verlag von Hermann Seemann Nachfolger) u.å. (1905).
8:o. (7), 8-181, (3) s. Frontespis Hans Thoma.
Grått originalklotband, obetydligt nött, dek. främre pärm med titel i guld. Första tyska upplagan. (August Strindberg Schriften). 2 vol.

Z:I:63.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.