6035. Strindberg Nutidens guldmakeri 1896

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. Nutidens guldmakeri. Tryckt med författarens medgifvande. Stockholm (John Björkmans Eftr.) 1896.

Liten 8:o. (3), 4-14 s. Originalomslag (fr'mre omslag fungerar även som titelblad).
Mörkrött senare hfrbd, guldornerad rygg. (Hedberg). Ou. tryckt i mycket liten uppl.

Z:I:62; Svedlin 104.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.