6034. Strindberg som alkemist Guldets synthes 1896

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. Guldets synthes förklarad af guldextraktionen ur kopparkis genom Faluprocessen. Göteborg (Göteborgs Handeltidnings AB:s tr.) 1896.

4:o. 4 sid. (svagt mittveck). 2 inklistrade guldprover på separat blad. .
Senare mörkrött hfrbd, obetydligt nött, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg. Ou.

Z:I:61; Svedlin 103.
Strindberg trodde på en "unitarisk" teori inom kemin, enligt vilken alla ämnen bestod av samma sorts materia, och det som kallades grundämnen endast är variationer inom denna grundmateria. Därför borde det vara möjligt att omvandla grundämnen till andra ämnen.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.