6033. Kemiska arbeten av Strindberg 4 volymer

Objektsbeskrivning
STRINDBERG AUGUST. (4). Introduction à une chimie unitaire (première esquisse) (allt som utkom). Paris (Éd. du Mercure de France) 1895.
8:o. (2 blanka), (5), 6-27, (3 blanka) s.
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Ou. Z:I:60; Svedlin 102. +

S:E. Typer och prototyper inom mineralkemien. Festskrift till firandet af Berzelii femtioårs-minne. Stockholm (C. & E. Gernandts Flörlags Aktiebolag) 1898.
8:o. (4), 5-62s. Grönt originalomslag med text i svart.
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Ou. Z. I:68; Svedlin 113. +

D:o. Oskuren i nött beige originalomslag med text i rött o. svart. +

STRINDBERG, AUGUST. Bréviaire alchimique. Lettres d'August Strindberg à Jollivet Castelot. Paris (Hector et Henri Durville) u.å. (1912).
Stor 8:o. (5), 6-64, (3) s. Frontespisporträtt. Originalomslag.
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Ou. Z:I:130. Utgivet med en studie över Strindberg av Jollivet Castelot 4 juli 1912, till vilken breven skrevs mellan åren 1895-1898. 4 vol.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934] samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.