6031. Strindberg om Frankrike m.m. 5 volymer

Objektsbeskrivning
FRANKRIKE MED MERA. (5). STRINDBERG, AUGUST. Les relations de la France avec la Suède jusqu'a nos jours. Esquisses historiques des relations des deux pays. Paris (P. Ollendorff - Librairie Nilsson) 1891.

Stor 8:o. Tryckta originalomslag.
Senare rött hfrbd, något nött och blekt, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. Första upplagan. Z:I:53; Svedlin 85. Med flera i liknande band, samtliga förstaupplagor eller förstaupplagor i bokform. 5 vol.

Med flera omfattar: Bland franska bönder. Subjektiva reseskildringar (Stockholm 1889, främre originalomslag m. namnteckning i övre marginal, Z:I:44; Svedlin 82); Jardin des plantes. I-II (Göteborg 1896, främnre originalomslag m. raderad stämpel (?) i nedre kant, Z:I:64; Svedlin 106); Kulturhistoriska studier (Stockholm 1881, främre originalomslag, Z. I:18; Svedlin 79, delvis ou. i bokform); Likt och olikt. I-II (Stockholm 1884, originalomslag, Z:I:28; Svedlin ).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.