6030. Strindberg Tryckt och otryckt 4 vol.

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (4). Tryckt och otryckt. I-III + Ny Samling I (allt som utkom). Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1890-97.

8:o. Samtliga med originalomslag (främre till Ny samling hårt skuret, bakre till del III med bläckmarkeringar, främre till del I med namnteckning).
Senare rödbruna hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekta guldornerade ryggar med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Delvis ou. eller ou. i bokform. 4 vol.

Z:I:48, 50, 52, 65; Svedlin 23-26.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.