6027. Strindberg om "la chronique d'Abulghâsi-Behâder"

Objektsbeskrivning
(STRINDBERG, AUGUST). Notice sur le manuscrit de la première traduction de la chronique d'Abulghâsi-Behâder. Stockholm (Kongl. Boktryckeriet. P- A. Norstedt & Söner) 1889.

Liten 8:o. (3), 4-14, (2 blanka) s.
Mörkrött hfrbd, obetydligt nött, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Ou. tryckt i ca 15 ex. för utdelning.

"Den utgavs - unikt nog - på P. A. Norstedts förlag, i samband med den stora orientalistkongressen i Stockholm 1889, som livligt intresserade den sinologiske experten Strindberg" (Hans Lindström: Att samla Strindberg).
Z: I:46; Svedlin 83.
Uppgiften om 15 exemplar är tvivelaktig.

Proveniens:
Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.