6025. Strindberg Skärkarlslif 1 och 3 tusendet 1888

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (2). Skärkarlslif. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1888.
8:o. (9), X-XXI, (1 blank), (3), 4-212 s. Originalomslag (bakre m. liten lagning, främre med namnteckning).
Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Titelblad med fuktrand i inre marginal. 2 tusendet med texten på sid. 198 i ursprungligt skick. Z:I:42; Svedlin 18. +

S:E. D:o. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1888.
8:o. (9), X-XXI, (1 blank), (3), 4-212 s. Reaomslag.
Band som föregående. 3 tusendet med den ändrade texten på sid. 198. Z:I:42. 2 vol.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.