6024. Strindbergs drama Fröken Julie 2 volymer

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (2). Fröken Julie. Ett naturalistiskt sorgespel. 1888.

8:o. (5), VI-XXIV, (4), (2), 3-84 s. Främre omslag.
Senare mörkrött hfrbd, marmorerat pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Ou. Z:I:40; Svedlin 51. +

S:E. Frøken Julie. Naturalistisk sørgespil... oversaettelse ved Nathalia Larsen. Kjøbenhavn (forlagt af I. H. Schubothes boghandel) 1889.

8:o. (3), IV-XXIII, (1 blank), (6), 7-92 s. Omslag (liten skada nedre yttre hörn, lätt solkigt.
Nytt marmorerat pbd, handdskriven titeletikett på främre pärm. 2 vol.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.