6023. Strindberg Hemsöborna och I hafsbandet

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (2). Hemsöborna. Skärgårdsberättelse. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1887.
8:o. (7), 8-216 s. Originalomslag.
Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). 1 tusendet. +

S:E. I hafsbandet. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1890.
8:o. (4), (1)-278 s. Originalomslag.
Band som föregående. Första upplagan. 2 vol.

Z:I:38 o. 51; Svedlin 17 o. 22.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934] samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.