6021. Strindbergs memoarer - Tjensteqvinnans son 5 vol.

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST (5). Tjensteqvinnans son. (I-V.) Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1886-1919.

8:o. Originalomslag, bakre saknas till del II-III.
Senare rödbruna hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekta guldornerade ryggar m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt (Hedberg), d. V i mörkrött senare hfrbd, guldornerad rygg, marmorerat pärmpapper, fem upphöjda bind, marmorerade snitt (Nils Linde, Göteborg). 5 vol.

Omf.: Tjensteqvinnans son (1886, ou., Z:I:34; Svedlin 12), Jäsningstiden (1886, 3 tusendet, endast fr. omsl., Z:I:35; Svedlin 13), I Röda Rummet. (1887, 3 tusendet, endast fr. omsl., Z:I:36; Svedlin 14), Författaren (1909, ou., Z:I:117; Svedlin 15), Han och hon (1919, ou., Z:VI:A50; Svedlin 16).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.