6020. Strindbergs ytterst sällsynta Marodörer 1886

Objektsbeskrivning
STRINDBERGS YTTERST SÄLLSYNTA PJÄS MARODÖRER. STRINDBERG, AUGUST. Marodörer. Komedi i fem akter. (Tryckt som manuskript). Stockholm (Alb. Bonniers Boktryckeri) 1886.

Liten 8:o (165x105 mm.). 127 s. Omslag saknas. 4 blad något skurna i nederkant (s. 25-28 och 45-48). Titel med fuktrand och liten skada i inre nedre marginal, mörk fläck i inre marginal och del av text som avtar från och med titelbladet till sidan 30, ca 30 sidor med svag mörk fläck i yttre marginal. Trycksvärtefläckar som vanligt.
Rött skinnband från tidigt 1900-tal, guldornerad rygg med fem upphöjda bind, titel i guld, lätt nött, loss i inre fals.

Första upplagan. Ett av förmodligen endast 4-5 tryckta exemplar, varav två på bibliotek i Sverige. Ett exemplar finns på Kungliga Biblioteket, Stockholm, det andra i den sk. Mörnersamlingen i Örebro universitetsbibliotek.

Zetterlund, I:33. Senast såld 1997 för 137.000 sek på auktion efter Nils Bonnier: A selection of Fine & Rare Books from the library of Nils Bonnier, nt 123 (Nordén Auktioner in association with Björn Löwendahl, 1997).

Marodörer var en första version av dramat Kamraterna. Såväl förläggare som teaterdirektörer tyckte illa om den och ansåg den som ett fruktansvärt angrepp på företrädarna för emancipationsrörelsen. Albert Bonnier tyckte att pjäsen var odramatisk, "pinsamt bäsk och bitter" och dessutom var han urless på "qvinnofrågan". Vidare förordade han att pjäsen skulle kortas ned och att det mest stötande skulle strykas. Samtidigt tryckte han tio exemplar av manuskriptet för att de skulle kunna skickas till teatrarna för en genomläsning. (Källa: Ollén, Gunnar, "Kommentarer" i Kamraterna Marodörer, Strindbergs Samlade Verk, Nationalupplagan, Stockholm, 1988, s. 262 och 270).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.