6019. Strindberg Giftas, I-II 1884-86

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (2). Giftas. Tolf äktenskapshistorier. Med interview och förord. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1884.
8:o. (6), (1)-293, (1) s. Omslag (främre uppfodrat med nötning i övre kant, spår av namnteckning).
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Med "Post Scriptum". Gammal namnteckning på titelbladet "Hultman". Ou. Z. I:29; Svedlin 9. +

S:E. Giftas. Aderton äktenskapshistorier. Med förord. II. Stockholm (Kungsholms bokhandel i distribution) 1886.
8:o. (4), (I)-XXIII, (1 blank), (3), 4-250, (2, sista blank) s. Omslag (ljusgrönt papper m. grönbeige text, främre omslags insida och bakre omslag med utdrag ur några europeiska tidningars omdömen om Giftas I).
Band som föregående. Ou. Z:I:32; Svedlin 10. 2 vol.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.