6018. Lyrik av Strindberg 4 volymer

Objektsbeskrivning
LYRIK. (4). STRINDBERG, AUGUST. Sömngångarnätter på vakna dagar. En dikt på fria vers. Stockholm 1884.
Stor 8:o. Originalomslag av Carl Larsson.
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Första upplagan eller första upplagan i bokform. Z:I:27; Svedlin 90a. +

S:E. Sömngångarnätter på vakna dagar. En dikt på fria vers. Stockholm (C. & E. Gernandts förlag) 1900.
8:o. Originalomslag och typografi Nils Kreuger.
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekt guldornerad rygg med fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Delvis förstaupplaga. Z:I:27; Svedlin 90b. Med flera i liknande band, samtliga förstaupplagor. 4 vol.

Med flera omfattar: Dikter på vers och prosa (Stockholm 1883, främre originalomslag, Z:I:26; Svedlin 89); Trefaldighetsnatten (Stockholm 1909, originalomslag, Z:VI:493, första separatupplagan).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.