6017. Strindberg Sagan om Herkules 1883 2 vol.

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (2). Sagan om Herkules. (Ur: Det Gamla Riket.) Tryckt som handskrift. Stockholm (Central-Tryckeriet) 1883.
4:o. Omfattar 4 sidor på 2 blad handgjort papper. Senare mörkrött hfrbd, lätt nött, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg, putsat övre snitt, i övrigt oskuren. (Hedberg). Ou. tryckt i 13 ex. för utdelning.
Z:I:25; Svedlin 7. +

(STRINDBERG, AUGUST). Sagan om Herkules (Ur: Det Gamla Riket.) Stockholm (Central-Tryckeriet) 1883.
8:o. (4) s. Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad något blekt rygg. (Hedberg). Tjuvtryck utgivet av G. af Geijerstam i 122 ex. 2 vol.
Z:I:25; Ahnhem (1981):76

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.