6016. Strindbergs Det nya riket med mera 4 vol.

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. (4). Det nya riket. Skildringar från attentatens och jubelfesternas tidehvarf. Stockholm (Looström & Komp.) 1882.

8:o. Originalomslag (med röd text på ljusgrönt glättat papper).
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt (Hedberg). Första upplagan. Z:I:20, Svedlin 6. Med flera i liknande band. 4 vol.

Med flera omfattar: Staaf: Det Nya riket och dess författare. Ett utkast (Stockholm 1882, originalomslag); Perrin: Det nyaste riket... I. "Realisten" (Stockholm 1882, originalomslag, något fläckat, rött halvklotband); Tal till svenska nationen om olust i landet,... (Stockholm 1910, originalomslag, Z:I:120; Svedlin 95, originalupplaga i bokform).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.