6015. Kulturhistoria och historia av Strindberg 18 vol.

Objektsbeskrivning
HISTORIA. (18). STRINDBERG, AUGUST. Svenska folket i helg och söken, i krig och fred, hemma och ute eller ett tusen år af svenska bildningens och sedernas historia. Häfte 1-20 (=I-II). Stockholm (C. E. Fritze's K. Hofbokhandel) 1882.

Stor 8:o. Illustrationer Carl Larsson o.a. Samtliga häftesomslag medbundna (några bläckfläckade i yttre marginal eller nedre yttre hörn).
Senare ljusröda hfrbd, guldornerade ryggar m. fem upphöjda bind, övre guldsnitt, i övrigt nära oskurna. (Knut Hässler, Stockholm). Ett 40-tal blad bläckfläckade i yttre marginal eller nedre yttre hörn. Z:I:19; Svedlin 80a. Första upplagan, första emissionen (häftesupplagan). Med flera av Strindberg i olika band. 18 vol.

Med flera omfattar: Svenska folket... I-II (Stockholm 1882, första bokupplagan, nötta röda originalhfrbd, Z:I:19; Svedlin 80b); Gamla Stockholm (tillsammans m. Claes Lundin, Stockholm 1880-82, rött originalhfrbd, Z:I:14; Svedlin 78. Första upplagan. Strindbergs första stora kulturhistoriska arbete. Av de 19 kapitlen har S. ensam svarat för 8, samt delvis för ytterligare 6); Svenska öden och äfventyr. I-IV:1-2 (Stockholm 1882-91, delvis med häftesomslag, Z:I:22, 24, 49, ; Svedlin 81a-d, rödbruna hfrbd); D:o. I-IV (Stockholm 1882-91, delvis m. häftesomslag, Z:I:22, 24, 49; Svedlin 81a-d, gröna dekorerade originalklotband); Svenska öden och äfventyr. I-II (Stockholm 1899, originalomslag, svarta hfrbd, rygg t. d. I skadad i nedre kant), D:o. II (Stockholm 1899, främre originalomslag, mörkrött hfrbd); Historiska miniatyrer. I-II (Stockholm 1905, originalomslag, Z:I:92-93; Svedlin 86a-b), Svenska öden och äfventyr (Stockholm 1904, dek. originalklotband); Nya svenska öden (Stockholm 1906, främre originalomslag, Z:I:95; Svedlin 87 [första bokupplagan]).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.