6014. Strindberg ur "I vårbrytningen" 3 volymer

Objektsbeskrivning
UR I VÅRBRYTNINGEN. (3). STRINDBERG, AUGUST. Från hafvet. Här och der. Dikter och verkligheter. Stockholm (Adolf Bonnier) 1880.

8:o. (2), (3), 4-1095, (1 blank) s. Originalomslag (främre lagat i nedre marginal).
Något senare mörkrött hfrbd, blekt guldornerad rygg, fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Första upplagan. (I vårbrytningen 1). Z:I:12; Svedlin 4. Första upplagan. Med flera ur "I vårbrytningen" i liknande band, samtliga första upplaga eller första upplaga i bokform. 3 vol.

Med flera omfattar: Den Fredlöse (Stockholm 1881, I vårbrytningen 5, originalomslag, Z:I:13; Svedlin 44); Anno fyrtiåtta. Lustspel i fyra akter (Stockholm 1881, I vårbrytningen 7, originalomslag [främre lagat i övre inre hörn], Z:I:17,Svedlin 46, band av Beck & Son, Stockholm).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.