6013. Strindberg Röda rummet 1879

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. Röda Rummet. Skildringar ur artist- och författarlifvet. 1879.

8:o. (3), 4-360 s. Främre originalomslag (obetydligt solkat).
Något nött mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, lätt blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Ou.

Z:I:11; Svedlin 3.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.

Ändringar
Första tryckningen med ordet "dotter" stavat "doter" på sidan 70.