6012. Strindberg och Asien 5 volymer

Objektsbeskrivning
ASIEN. (5). STRINDBERG, AUGUST. Philipp Johan von Strahlenberg och hans karta öfver Asien. 1879.
Stor 8:o. (1)-12 s. Utvikbar karta i fotolitografi.
Mörkrött senare hfrbd, lätt nött, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Z:I:10; Svedlin 76. (Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Geografiska sektionens tidskrift. band I. Nr 6, 1879)
Medbundet i samma band: Sandeberg: Min första hval (Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Geografiska sektionens tidskrift. band I. Nr 7, 1879). +

STRINDBERG. MOLIN, A. Berättelse om de i Stora Tartariet boende tartarer som träffats längst nordost i Asien... 1725. Stockholm (Jos. Seligmann & C:i) 1880.
4:o. (6), 7-28 s. Originalomslag medbundet (marg.lagningar).
Nött skrapskadat nära samtida blått hfrbd, guldornerad rygg, blå snitt. Exlibris Signe - Henrik Svanfeldt. Strindbergssamlingen. Tryckt i numrerad upplaga (101 ex.), detta nr 5. Z: II:5.
Utgiven av Strindberg och med densammes förord. Tryckt dedikation till Adolf Nordenskiöld och Louis Palander, utgiven som festskrift till firandet av Vegas hemkomst den 26 april 1880. +

STRINDBERG, AUGUST. Notice sur les relations de la Suède avec la Chine et les pays Tartares depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'a nos jours. Paris (Ernest Leroux) 1884.
8:o. (4), (1)-24 s. Främre originalomslag.
Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Z:VI:72. +

D:o. Oskuren i något nött originalomslag. +

STRINDBERG, AUGUST. Kina och Japan. 1911.
8:o. (6, inkl. främre omslag), 7-86, (2, sista blank) s. Gult främre originalomslag.
Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Första upplagan tr. i 350 nr. ex., detta nr 52. Z:I:125; Svedlin 118. 5 vol.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.