6011. Dramatik av Strindberg 7 volymer

Objektsbeskrivning
DRAMATIK. (7). STRINDBERG, AUGUST. Mäster Olof. Ett skådespel. Stockholm 1878.
Liten 4:o. Omslag (text i nedre marginal: Distribuent Looström & Komp, Stockholm).
Senare mörkröttt hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Eftersättsblad lagat i nedre marginal. Namnteckning på främre omslag Edgar Reutersköld 1897. Första upplagan. Z:I:9; Svedlin 43a. +

STRINDBERG, AUGUST. Mäster Olof. Skådespel i fem akter tryckt efter första manuskriptet 1872. Stockholm (Adolf Bonnier) 1882.
8:o. Originalomslag.
Senare mörkröttt hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Nils Linde, Göteborg). Z:I:16; Svedlin 43b. Med flera består av dramatik i liknande band. Samtliga förstaupplagor. 7 vol.

Omfattar: Gillets hemlighet (Stockholm 1880, omslag, Z:I:15, se Svedlin 45); Lycko-Pers resa. Sagospel (Stockholm 1882, fr.omslag, Z:I:23; Svedlin 48); Herr Bengts hustru (Stockholm 1882, omslag, Z:I:21; Svedlin 47); Himmelrikets nycklar (Stockholm 1892, fr. omslag, Z:I:54; Svedlin 53); Dramatik (Stockholm 1893, omslag, Z:I:55; Svedlin 54).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.