6010. Dedikationsexemplar av Mäster Olof 1878

Objektsbeskrivning
DEDIKATIONSEXEMPLAR. STRINDBERG, AUGUST. Mäster Olof. Ett skådespel. Stockholm 1878.

Liten 4:o. (4), (1)-109, (3 blanka) s. Främre omslag (utan angivande av distributör).
Senare grönt polerat kalvskinn, delvis lätt blekt i övre o. yttre övre kant av främre pärm, guldpressad pärmbordure, på främre pärmen Arvid o. Rosa Hernmarcks guldpressade exlibris, inre denteller, kantförgyllning, blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, helt guldsnitt. (Hedberg). Främre omslag med dedikation "Carl Thelin vänskapsf. fr. Förf.". Ou.

Z: I:9; Svedlin 43.a. Med efterspel.

Carl Thalin (1840-1906), affärsman, vän till Strindbergs familj, Exemplaret är beskrivet i Anders Ollfors bok Strindbergs dedikationer (1992) på sidan 30.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.

Ändringar
Carl Thalin (1840-1906), affärsman, vän till Strindbergs familj, Exemplaret är beskrivet i Anders Ollfors bok Strindbergs dedikationer (1992) på sidan 30.
Pärmexlibriset är för bankmannen Alfred Berg (1871-1920), ej Hernmarck.