6009. Vitterhet av Strindberg 6 volymer

Objektsbeskrivning
VITTERHET. (6). (STRINDBERG, AUGUST), S-g. Från Fjerdingen och Svartbäcken. Studier vid Upsala Akademi. Stockholm (Albert Bonniers förlag) 1877.

8:o. (4), (1)-97, (3, sista sidan blank) s. Extra illustrerat titelblad.
Senare rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Första upplagan eller första upplagan i bokform. Z:I:8, Svedlin 2. De ibland förekommande 16 sista sidorna: "Bokhandels-anmälan till Julen 1877" saknas här. M.fl. i liknande band, samtliga originalupplagor om inte annat anges). 6 vol.

Med flera omfattar: Samvetskval. Novell (Stockholm 1884, fr. originalomslag. Z:I:30, Svedlin 129b, svensk förstaupplaga); Samvetsqval (Stockholm 1899, originalomslg, Z:I:30, Svedlin 129c, senare upplaga); Utopier i verkligheten. Fyra berättelser (Stockholm 1885, originalomslag, Z:I:31; Svedlin 11, huvudsakligen förstaupplaga); Blomstermålningar och djurstycken (Stockholm 1888, originalomslag, Z:I:41; Svedlin 20); Sagor (Stockholm 1903, fr. originalomslag, Z:I:83; Svedlin 147a).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.