6008. Strindberg Kina 1878

Objektsbeskrivning
(STRINDBERG, AUGUST). Kina. Några gensagor mot gängse irrmeningar. Stockholm (Central-Tryckeriet) 1878.

Stor 8:o. (1)-33, (1 blank) s. Illustrationer (skrivtecken).
Mörkrött senare hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). Sista bladet enstaka fläckar.

Z:I:7.
Särtryck med egen paginering ur: Framtiden 1877: nr 9-10. Senare publicerad i bokform i Kulturhistoriska studier (Z:I:18, 1881).

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.