6007. Gazetten 1876 med bidrag av Strindberg

Objektsbeskrivning
STRINDBERG. Gazetten. Red. A. Strindberg. 1876:1 (allt som utkom).

4:o. (1)-8 s. Senare lätt nött rött hfrbd, marmorerade pärmpapper, guldornerad rygg, marmorerade snitt (Hedberg).

Z:I:6, II:2; Svedlin 122.
Med följande bidrag av Strindberg (enl. T. Eklund i "Samlaren" 1930): Hvad Kronberg Sjelv tänkte, Konst, Litteratur.
Tidskriftens Anmälan lyder: "Detta nummer tjenar som prof! Vinner företaget uppmuntran, kommer det till stånd, och utgifves tidningen då hvarje Lördag...".

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.