6006. Strindberg tillsammans med Siri von Essen

Objektsbeskrivning
(STRINDBERG). RICHTER LUDVIG. För våra barn. 34 bilder. Med gamla och nya versar af Aug. Strindberg. Stockholm (Jos. Seligmans förlag) 1876.

4:o. Illustrationer. Rött klotryggsband, något nött, främre pärm med illustration, blank nött rygg. Något brunfläckad. (Ungdomsbiblioteket Saga. IV.) Ou.

Z:I:5; Se Svedlin 144.
Den egentliga författaren till texterna har tidigare ansetts vara Strindbergs hustru Siri von Essen, men senare forskning pekar på möjligheten att Strindbergs medverkan har varit större än han velat erkänna.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934] samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.