6005. Strindberg Hermione 1871

Objektsbeskrivning
STRINDBERG, AUGUST. Hermione. Stockholm 1871.

8:o. (5), 6-95, (1) s. Originalomslag med röd text och utan författarnamn.
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, något blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, marmorerade snitt. (Hedberg). Författarnamn tillskrivet i blyerts på främre omslag.

Z. I:3; Svedlin 42
Författades först 1869 under titeln: "Det sjunkande Hellas".

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.