6004. Strindberg I Rom 1870

Objektsbeskrivning
(STRINDBERG, AUGUST). I Rom. 1870.

Liten 8:o. (3), 4-29, (1 blank). Originalomslag (bakre med lagad reva).
Senare mörkrött hfrbd, marmorerade pärmpapper, obetydligt blekt guldornerad rygg, marmorerade snitt. (Hedberg). (Bibliotek för Teatervänner. N:r 120.) Ou.

Z:I:2; Svedlin 40.

Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934] samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.