6002. Zetterlunds Strindbergsbibliografi m.fl.

Objektsbeskrivning
STRINDBERG. (4). ZETTERLUND, RUNE. Bibliografiska anteckningar om August Strindberg. 1913.
8:o. Frontespis porträtt. Omslag.
Senare mörkrött hfrbd, något nött, marmorerade pärmpapper, spricka i främre inre fals, blekt guldornerad rygg m. fem upphöjda bind, övre guldsnitt, i övrigt oskuren. (Hedberg). Tr. i 500 ex. Med flera i liknande band. 4 vol.

Med flera omfattar: En bok om Strindberg (Karlstad 1894); Paul: Strindberg-Erinnerungen und -Briefe (München 1913); Berg: Lejon eller krokodil. Generalkonsuln och riddaren C. O. Bergs föredrag i Blasieholmskyrkan... 1884 stenografiskt upptecknadt samt med inledning, noter och sluttillägg försedt af doktor Sophron (= E. Edquist, Upsala 1885).

Proveniens: Proveniens: Oscar von Sydow (1873 -1936), svensk politiker och ämbetsman. Han var civilminister, en mycket kort tid statsminister (februari-oktober 1921) och landshövding i Göteborgs och Bohus län 1917-1934 samt riksmarskalk från 1934 fram till sin död 1936. Han var gift med Mary Emily Wijk som fortsatte komplettera samlingen efter makens död.