6180. Dagbok från Vegaexpeditionen 1878

Objektsbeskrivning
HANDSKRIVEN DAGBOK FRÅN VEGA 1878. Dagbok skriven av sjömannen C. J. Nyström på Vegaexpeditionen 1878. Handskrift (ca 170x110 mm.). Utan titel, skriven i blyerts. 76 opaginerade sidor + löst ark. Daterad 19/6 - 31/10 1878.
Enkelt häfte med omslag av skrivpapper. Omslaget med ett par fukt- och bläckfläckar, inlagan med några få ljusa fuktfläckar i texten samt ett 20-tal sidor med en fuktfläck i inre marginalen delvis inträngande i texten.

Dagbok tillhörande sjömanen C. J. Nyström som mönstrade ombord Vega den 19/6 1878 i Karlskrona. Dagboken innehåller detaljerade redogörelser för livet ombord Vega under dess färd från Karlskrona fram till att den avslutas den 31/10 då skeppet legat fastfruset utanför
Tjuktjerhalvön i en månad. Nyström börjar sin redogörelse med mönstringen för att därefter följa med skeppet ut på en kort provsegling den 21/6 och beskriver sedan seglingens början dagen efter; "den 22 kl 1/2 6 efm, lättade vi ankar och gick från Carls krona passerande Kungsholmen vid salut". Nyström skriver den 28/9 "Kl. 10, åter fast vid et is block och dett synes nästan omöglitt att fram komma" och därefter följer en månads berättelse om livet ombord det fastfrusna skeppet som till stor del består av att skotta snö, skrubba däck, hålla vakt samt utflykter till land för att hämta ved. Förutom redogörelser för sina egna arbetsuppgifter antecknar han noga vädret för varje dag samt ger en inblick i större händelser under resan, som till exempel då han skriver att Oscar Nordqvist och Andreas Peter Hovgaard gett sig ut på en kortare expedition till lands för att möta en lokal hövding. Dagboken avslutas mitt i en mening den 28/10, varefter följer tre sidor spisordning daterad 8/6, och fortsätts sedan på det löst ilagda arket omfattande tre sidor skrift som avslutas 31/10.