6175. Översättning av Gil Blas i handskrift

Objektsbeskrivning
ÖVERSÄTTNING AV GIL BLAS. LE SAGE, Alain René. "Gil Blas af Santillane", översättning i manuskript till svenska av Gil Blas. Circa 1750.

Två volymer i folio (320x200 mm). 559 + 610 sidor (sid. 313-610 opaginerade).
Halvfranska band med sex upphöjda bind, titeletiketter med guldpräglad titel (Gil Blas lefwarnes beskrifn.), marmorerade snitt (nötta, ryggarna med ett par små maskhål och avskavda samtida biblioteksetiketter,
band 1 med två bokstäver i titeln avskavda). Inlagan endast med ett par småfläckar.

Handskriven översättning av Le Sages "Gil Blas" (utgiven på franska 1715-1735) skriven i elegant och lättläst piktur. Den första svenska översättningen publicerades 1828 i förkortad utgåva under titeln "Gil-Blas' lefnad och äfventyr", den första kompletta översättningen utkom 1840-1841. En nära samtida översättning vilken föregår den första svenska publiceringen med c:a 80 år.

Proveniens: Bergshammar.
Ur svenska antikvariatsbokhandlarens Björn Löwendahl (1941-2013) bibliotek.