6174. Böhme översättning i handskrift ca 1800

Objektsbeskrivning
ÖVERSÄTTNING AV BÖHME I HANDSKRIFT. Böhme, Jacob. Svensk översättning i handskrift av De Incarnatione Verbi, eller om Jesu Christi människo-blifwande... Daterad 1800.

4:o (230x190 mm). 412 sidor. Titelbladet något fläckigt, inlagan med enstaka ljusa småfläckar, ett fåtal lägg något lösa i bindningen. Första textsidan med en liten datering i övre marginal "d. 16 maj 1800".
Samtida hårt nött halvpergamentband med marmorerade pärmar.

Jacob Böhme (1575-1624), tysk religionsfilosof och kristen mystiker. Hans skrifter skaffade honom fiender bland katoliker såväl som bland protestanter och han gick i landsflykt till Holland. Genom bland andra Johann Georg Gichtel (1638-1710) forstsatte Böhmes läror att spridas och kan sägas förebåda teosofien.

I Sverige rådde, all annan tryckfrihet till trots, en kyrklig censur, som gjorde det omöjligt att trycka översättningar. Snarare cirkulerade dessa som handskrifter, naturligtvis anonyma, inom slutna sällskap. Böhmes texter fann sina beundrare i sammanhang som Boksamlingen Kristen mystik, och senare, som Flodbergskretsen, liksom bland enskilda, exempelvis Hjalmar Ekström och Eric Hermelin, som jämställde dem med sufismen.
Den första tryckta svenska översättningen (av Carl Henrik Bergman), Sanningens väg framstäld... utkom 1875.
Handskrivna översättningar är kända i ett dussintal fall, varav de flesta ingår i Sigtunastiftelsens bibliotek boksamlingen Kristen mystik.

Ur svenska antikvariatsbokhandlarens Björn Löwendahl (1941-2013) bibliotek.