6173. Minnestal över Ulrika Eleonora på hebreiska

Objektsbeskrivning
ULRIKA ELEONORA. Manuskript till Christoffer Clewbergs minnestal över Ulrika Eleonora d. y. 1742. Clewberg, Christoffer. Manuskript till: Hebreiska parentation över drottning Ulrika Eleonora d. y.

4:o (210x165 mm). 70 sidor. Ena pärmens insida med äldre, men ej samtida, handskriven notering lydandes "Handskrift innehållen en parentation på Hebreiska öfver Drottning Ulrica Eleonora, af okänd författare". Daterad 9 december 1742 i övre marginal.
Hårt nött samtida pappband med bortfall av ryggens nedre del, ryggen delvis släppt från inlagan, ett par mindre maskhål på främre pärm. Ett par blad med mörknade marginaler, några mindre fläckar samt 5 blad med maskhål i yttre marginalerna vilket ej påverkat texten. En mängd korrigeringar i texten i form av rättade meningar och strykningar samt, i vissa fall, monterade papper med ny text över den gamla. En mängd samtida nota bene samt hänvisningar till Tanakh i marginalerna.

Christoffer Clewberg, professor i orientaliska språk, höll sin parentation (minnestal) över Ulrika Eleonora d. y. den 9 december 1742, en vecka efter drottningens begravning. Handskriften, med dess många korrigeringar, strykningar, och helt omgjorda partier, ger intrycket av att vara ett originalmanuskript och är troligen av Clewbergs egen hand.

Ur svenska antikvariatsbokhandlarens Björn Löwendahl (1941-2013) bibliotek.