6172. Handskriven priskurant Karlskrona 1710

Objektsbeskrivning
HANDSKRIVEN PRISKURANT KARLSKRONA 1710. Handskriven priskurant för dagligvaror i Karlskrona februari - december 1710.

Folio (330 x 210). 68 sidor. Samtida halvfranskt band med marmorerade pärmar, årtalet "1710" skrivet i bläck på främre pärm, nött, rygg med skador. Inlagan med 1 skadat sigill, 1 saknat sigill av totalt 18, 1 blad med 4 cm stort hål med textförlust.

Handskriven priskurant för dagligvaror i Karlskrona Stad februari - december 1710. För varje månad ägnas två sidor åt uppräkning över olika varor och deras priser angivna antingen per tunna eller per lispund. Bland varorna finns bland annat korngryn, gurka, ärtor, kött samt en stor mängd olika former av råg. Varje månads prislista med ett officiellt godkännande signerat av en mängd rådmän i Karlskrona; bland andra Paul von Schoting (1657-1717, handelsborgmästare från 1700). Varje sådant blad med Karlskronas stadssigill i form av en kungakrona krönt med ankare och Karl XI:s spegelmonogram omgärdat av texten "Sigillum Civitatis Caroli Coronae". De efterföljande 16 sidorna rörande dagligvaror i Kalmar daterade augusti till november 1710 med varje blad med stadssigill och undertecknade av, bland andra, Lars Bergstedt. De sista 6 sidorna med sammanfattning för årets första 6 månader daterat i Stockholm 23/8 1710 samt ytterligare ett dokument daterat i Stockholm 28/11 samma år, båda undertecknade av Handelskollegiet.