6164. JOLO:s manuskript till Någonstans i Sverige

Objektsbeskrivning
NÅGONSTANS I SVERIGE. OLSSON, JAN OLOF (JOLO). "Någonstans i Sverige". Maskinskrivet manuskript med talrika ändringar och tillägg i handskrift eller maskinskrift på dittejpade lappar (delvis loss). Dessutom synopsis med flera tillägg rörande dramatiseringen. Daterat ca 1973-(74). Sammanlagt ca 155 sidor i 4:o. och tvär 8:o.