6163. Harry Martinson opublicerat diktfragment "Nero"

Objektsbeskrivning
MARTINSON, HARRY (1904-1978). Opublicerat diktmanuskript med titeln "Nero" och med inledningsraden "Roma brinner, Roma brinner!". 5 blad i oktavformat på rutat skrivpapper, varav 4 endast skrivna på ena sidan (mått ca 210x150 mm.). Manuskriptet skrivet med bläckpenna med samtliga verser överstrukna med tunn lila färgpenna. Sista bladet signerat "H-M.". Sista sidans baksida med 8 rader text av annan hand med rubriken "Kärleken!".
Alla bladen med mindre reva i mittveck, samt ett blad med tejplagning där tejpen gjort delar av bladet genomskinligt, men fortfarande fullt läsbart, liten fläck efter gem.

Proveniens: Olle Wedholm (1908-1995), författare som tillhörde kretsen kring Fem Unga. Martinson och Wedholm lärde känna varandra 1927 och året därpå refuserades de sex ungas antologi av Bonniers. Den gavs sedan ut 1929, men då utan Wedholms medverkan.