6162. Brev m.m. till Ingemar Björkstén

Objektsbeskrivning
EN SAMLING BREV TILL INGMAR BJÖRKSTÉN. En samling brev (några illustrerade), kort och foton till Ingmar Björkstén, ca 166 st., 1900-tal, många flersidiga, en del med kuvert, i stort sett alla undertecknade, delvis maskinskrivna.

Från bl.a.: Lars Ardelius (5 st.), Sun Axelsson (1), Stig (Slas) Claesson (1), Lars Gustafsson (6), Lars Gyllensten (4), Sigrid Kahle (8), Sven Lindqvist (1), Elisabeth Söderström (1), Karl Vennberg (3), Lars Forssell ("), Östen Sjöstrand (7), Urban Torhamn (6), Juri Trifonov (1), Gunnel Vallqvist (1), Per Erik Wahlund (1), Karl Erik Welin (7), Renata Wrede (23), Elsa Grave (1), Per Agne Erkelius (5), Gunnar Hägglöf (21), Alf Henriksson (1), Björn Runeberg (1), Povel Ramel (1), Göran Palm (1), Torgny Lindgren (12) med flera.

Ingmar Björkstén (1936-2002), född i Finland, kulturchef på Svenska Dagbladet 1981-1991, kulturråd vid svenska ambassaden i Washington 1991-1996.

Komplett förteckning lämnas på begäran.