6132. Forsius Minerographia 1643

Objektsbeskrivning
MINERALOGI. FORSIUS, SIGFRID ARONUS. Minerographia, thet är, mineralers, åthskillighe jordeslags, metallers eller malmars och edla steenars beskrifwelse. Af förnemlige authoribus sammanhämptat, och medh flijt disponerat uthi tree böker,... Nu medh eghen bekostnadt uplagdt och af trycket förfärdigat. Stockholm (I. Meurer) 1643.

8:o (150x92 mm.). (16), (1)-190 (feltryckt 160, sid. 145-160 felbundna mellan sid. 176-177), (2, sista sidan blank) s. Titelblad tryckt i rött och svart.
Något nött fläckat samtida pergamentband, blank rygg med tillskrift av siffran 48. Delvis med maskskador i nedre marginal, några enstaka bokstäver påverkade. Större brunfläck i yttre del och marginal s. 169 till slut, i övrigt enstaka fläckar. Några blad med understykningar i texten. Gamla namnteckningar och anteckningar på pärmarnas insidor. Sällsynt.

Collijn 272.
En av de tidigast tryckta böckerna om mineralogi och den första publicerad i Sverige. Boken skrevs före 1613, men utgavs inte förrän 1643.