6131. Egerins kokbok 1737

Objektsbeskrivning
(EGERIN, SUSANNA). En nödig och nyttig hus-hålds- och kok-bok, handlande om åtskilliga rätters och bakwärcks tilredande. Om åtskillig slags fruchts insyltande och förwahrande. Om åtskilliga slags winers tilredande. Om åtskilliga brännewiners samt watns brännande. Med mera som registret vtwisar. Thet ehrbara fruentimret til god hielp och anledning, wid åtskilliga i hus-hållet förefallande tilfällen. Efter mångas åstundan, andra gången vplagd, och med åtskilliga curieusa stycken förökt. Stockholm (J. L. Horrn) 1737.

8:o. (8), (1)-346, (28). Titelblad i rött och svart (brunfläckat).
Nött brunt samtida skinnband, småskador i falsarna, rygg m. fem upphöjda bind och blindpressad dekor, skador i övre och nedre kant, defekt ryggtiteletikett, eftersättsblad saknas. Kludd på försättsbladet. Några blad med lätta bläckfläckar. Delvis något brunfläckad.

Du Rietz 19. Andra upplagan, den första utkom 1733. Ovanlig.