6128. Cronstedt Beskrifning kakelugnar 1767

Objektsbeskrivning
CRONSTEDT, C. J. Beskrifning på ny inrättning af kakelugnar til weds besparning. Jämte bifogade kopparstycken. Stockholm, tryckt uti Kongl. Tryckeriet. 1767

Liten 4:o (ca 220x165 mm.). (16) s. 5 utvikbara graverade planscher (komplett, några småfläckar).
Tagen ur band. Delvis bortskuren namnteckning på titelbladet, några smärre veck.