6126. Bromelius tidiga flora från 1694

Objektsbeskrivning
SVERIGES ÄLDSTA LOKALFLORA (3). BROMELIUS, OLAUS. Chloris Gothica, seu catalogus stirpium circa Gothoburgum nascentium... Det är ett register uppå de örter, buskar, och träd, som wäxa wilt kring om Götheborg, sampt de, som uppå åkrar såsz, med des brukelige nampn, så på latin, som swänska, och des förnämste auctorer, med någre nyttige observationer. Utan ort (Göteborg, Johannes Rahm) 1694.

Liten 8:o (155x93 mm). (22), (1)-124, (20) pp.
Enkelt samtida band med skinnrygg, träpärmar klädda med papper, senare papper (inre doublurer), nött och med skadade hörn samt bakre pärm, maskhål på inre pärm, spricka i inre främre fals, nött rygg med pappersetikett, svag dekor, stänksnitt. Försättsbladet saknas, anteckning på främre pärmens insida, eftersättsblad med anteckningar. Titelbladet med liten fläck och något solkat, text enstaka småfläckar, några anteckningar och noteringar. Exlibris Saxons Närkesarkiv.

Collijn, 115, Pritzel 1162*, Krok sid. 104.
Enligt Högrell (Botanikens historia, 1886) är detta Sveriges äldsta lokalflora. Bromelius (1639-1705) var läkare i Göteborg. Boken slutar med en "Catalogus" över Bromells botaniska bibliotek.
Verket har oftast 20 preliminära sidor i stället för 22.

TILLSAMMANS MED: Faksimilupplaga av ovanstående verk, 1956, nr 130/300 samt Kjellin: Kommentarer till Olaus Bromelius' Chloris Gothica.
3 vol.

Ändringar
Blad R2 verso med mindre textförluster i de två understa raderna