6125. Bromelius Lupologia 1687 och 1740

Objektsbeskrivning
LANTHUSHÅLLNING - OM HUMLEGÅRDAR (3). BROMELIUS, OLOF. Lupulogia, eller en liten tractat den gemene landtmannen fast nyttig och nödig, lärandes huru han rätteligen med humble-gårdar omgås, dem skiöta, ansa och plantera skall... Stockholm (J. G. Eberdt) 1687.
Liten 8:o (130x70 mm.). (22), (1)-86, 89-92, (4) s. Två sidor saknas [87-88], ersatta med kopior.
Halvpergamentband från tidigt 1900-tal, rygg med titel i guld, oskuren, försättsbladet med insatt maskinskriven lapp om Bromelius. Titelblad mörknat och med några fläckar, inre marginal nött, text enstaka fläckar, 2 sidor med bortklippta hörn varav ett saknar paginering. Exlibris Saxons Närkesarkiv.
Collijn spalt 115; Hebbe I:999. OBS! Ej komplett, 2 sidor saknas i slutet.

+ BROMELIUS, OLOF. Lupulogia, eller: En liten tractat. landt-mannen nyttig och nödig., lärandes huru han rätteligen med humle-gårdar omgås, them skiöta, ansa och plantera skal,... 2 upplagan. Stockholm (J. L. Horrn) 1740.
8:o (170x105 mm.). (14), 78, (2) s.
Samtida enkelt halvfranskt band, blank rygg, något nött, liten skada på rygg, spricka i inre främre fals. 1 blad lagat i nedre yttre hörn, 2 blad med bläckfläckar, delvis något fläckad. Namnteckning på titelbladet, tillskrift på försättsbladet.
Hebbe I:999.

+ Kongl. May:ts placat, angående humble gårdar, deras inrättande, och hwad som där til hörer... Stockholm 1687.
4to. (4) s. Delvis nött, några revor, rester av sigill.

Olof (Olaus) Bromelius (1639-1707), svensk läkare och botanist. Linné uppkallade 1737 ett tropiskt växtsläkte efter honom, Bromelia.