6079. Gosselman med dedikationer

Objektsbeskrivning
DEDIKATIONSEXEMPLAR. (3). GOSSELMAN, CARL AUGUST. Rapporter om Syd-Amerikanska staterna. Insända till h. e. Statsministern för utrikes ärenderna, åren 1837 och 1838. Nyköping (C. H. des Réaux) 1840.
8:o. (8), (1)-240 s.
Något nött brunt samtida hfrbd, guldornerad rygg m. blindpressad dekor, marmorerade snitt. Dedikation på försättsbladet "Till Hans Excelance högvälborne Herr Baron A. Stjerneld Vördnadsfullt från Författaren". +

GOSSELMAN, CARL AUGUST. Resa i Colombia, åren 1825 och 1826. I-II. Nyköping (P. E. Winge) 1828.
8:o. (4, smutstitelblad saknas), (1)-302, (2, sista s. blank); (4, smutstitelblad saknas), (1)-402, (2). 1 utvikbar graverad karta (något brunfläckad), 2 litograferade planscher (alla).
Något nötta gröna samtida hfrbd, guldornerade ryggar, en rygg m. liten skada i övre kant, marmorerade snitt. Enstaka brunfläckar. Dedikation på försättsbladet till del I "Till Hans Excellens Vice Amiralen Högvälborne Herr Grefve v. Platen ödmjukast af Författaren". 3 vol.